siehe auch: www.christophmause.de

FON 0291-56560

D-59872 Meschede

mail[at]christophmause.de

Kontakt Impressum Datenschutz

Objekte 2007-2022

CM 2022

CV

Frühlingskreuz 2011
Kreuz 2010
Kreuz, Detail 2010
Der Prophet 2007
Frühlingskreuz, Detail 2011
Kreuz 2011
Kreuz, Detail 2011
Kreuz 2013
Vogelhaus 2014
Kind (Krippe) 2014
Kind (Krippe), Detail 2014
Miserere 2015
Miserere, Detail 2015
Kreuz auf Stab 2017
Kreuz, Detail 2017
Kreuz 2018
Kreuz, Detail 2018
Edition: Kreuz 2018, 10 Exemplare
Edition: Kreuz 2018, Detail
Tierobjekte und Objekte Tierobjekte und Objekte
Mon amour 2020
Mon amour, Detail 2020
Spiel des Nichts, Detail 2020
Spiel des Nichts 2020

FON 0291-56560

D-59872 Meschede

mail[at]christophmause.de

Kontakt Impressum Datenschutz siehe auch www.christophmause.de

2007-2022

CM 2022
Frühlingskreuz 2011
Kreuz 2010
Kreuz, Detail 2010
Der Prophet 2007
Frühlingskreuz, Detail 2011
Kreuz 2011
Kreuz, Detail 2011
Kreuz 2013
Vogelhaus 2014
Kind (Krippe) 2014
Kind (Krippe), Detail 2014
Miserere 2015
Miserere, Detail 2015
Kreuz auf Stab 2017
Kreuz, Detail 2017
Kreuz 2018
Kreuz, Detail 2018
Edition: Kreuz 2018, 10 Exemplare
Edition: Kreuz 2018, Detail
Mon amour, Detail 2020
Mon amour 2020
Spiel des Nichts, Detail 2020
Spiel des Nichts 2020