siehe auch: www.christophmause.de

FON 0291-56560

D-59872 Meschede

mail[at]christophmause.de

Kontakt Impressum Datenschutz

Objekte 2007-2019

CM 2019

CV

Frühlingskreuz 2011
Kreuz 2010
Kreuz, Detail 2010
Der Prophet 2007
Frühlingskreuz, Detail 2011
Kreuz 2011
Kreuz, Detail 2011
Kreuz 2013
Vogelhaus 2014
Kind (Krippe) 2014
Kind (Krippe), Detail 2014
Miserere 2015
Miserere, Detail 2015
Kreuz auf Stab 2017
Kreuz, Detail 2017
Kreuz 2018
Kreuz, Detail 2018
Edition: Kreuz 2018, 10 Exemplare
Edition: Kreuz 2018, Detail
Tierobjekte und Objekte Tierobjekte und Objekte

FON 0291-56560

D-59872 Meschede

mail[at]christophmause.de

Kontakt Impressum Datenschutz siehe auch www.christophmause.de

2007-2019

CM 2019
Frühlingskreuz 2011
Kreuz 2010
Kreuz, Detail 2010
Der Prophet 2007
Frühlingskreuz, Detail 2011
Kreuz 2011
Kreuz, Detail 2011
Kreuz 2013
Vogelhaus 2014
Kind (Krippe) 2014
Kind (Krippe), Detail 2014
Miserere 2015
Miserere, Detail 2015
Kreuz auf Stab 2017
Kreuz, Detail 2017
Kreuz 2018
Kreuz, Detail 2018
Edition: Kreuz 2018, 10 Exemplare
Edition: Kreuz 2018, Detail